English Language Persian Language
 

شرکت یارا طب به عنوان یکی از از تامین کنندگان داروهای فوریتی ،تک نسخه ای و خاص در سال 1385با مجوز صادره توسط وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی تاسیس وشروع به فعالیت درراستای تامین به موقع محصولات دارویی مورد درخواست با ارائه بهترین خدمات شایسته و سرویس  دهی مطلوب (هم از نظر قیمت وهم ازنظر زمان تحویل )در جهت رفع کمبودهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت و درمان نمود.
با توجه به کوتاه بودن شروع فعالیت های شرکت یارا طب خاورمیانه لازم به توضیح است این شرکت جز 10شرکت برتر  وارد کننده داروهای فوریتی و تک نسخه ای از نظر قیمت وزمان تحویل قرار گرفته وتوانسته است با بهبود وارتقا مذاکرات بازگانی در زمینه همکاریها مطلوب روی اقلام دارویی ومکمل های مربوطه با عمده فروشان دارویی در سطح بین المللی ،گامی موثرو بهینه در جهت افزایش سهم بازار حجم فروش ونیز از همه مهمتر حضوری فعال وپررنگ تر درجهت تامین به موقع اقلام مورد بحث و نیز رفع کمبودها در شرایطی بحرانی دارد همچنین شایان ذکر است بیشتر اقلام وارداتی یاراطب خاورمیانه تا کنون از کشورهای اروپای غربی بویژه از کشور ایالت متحده آمریکا صورت گرفته است.

  
طراحی سایت توسط وبکده